Меню Закрити

Конкурс до Галузевих експертних рад з 10 січня 2023 р.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 10 січня 2023 р. на заміщення вакансій: 

02 Культура і мистецтво –  

1 НПП / НП зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво; 

04 Богослов’я –  

1 міжнародний експерт; 

05 Соціальні та поведінкові науки –  

1 представник роботодавців;  

06 Журналістика –  

1 представник роботодавців; 

1 представник здобувачів вищої освіти; 

08 Право – 

1 міжнародний експерт; 

09 Біологія –  

1 міжнародний експерт; 

1 представник здобувачів вищої освіти; 

11 Математика та статистика –  

1 представник здобувачів вищої освіти; 

13 Механічна інженерія –  

1 НПП / НП зі спеціальності 131 Прикладна механіка; 

14 Електрична інженерія –  

1 міжнародний експерт; 

15 Автоматизація та приладобудування –  

1 представник здобувачів вищої освіти;  

18 Виробництво та технології –  

1 представник роботодавців; 

20 Аграрні науки та продовольство –  

1 НПП / НП зі спеціальності 203 Садівництво та виноградарство; 

1 міжнародний експерт; 

23 Соціальна робота –  

1 НПП / НП зі спеціальності 231 Соціальна робота; 

1 міжнародний експерт; 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону –  

1 НПП / НП зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил); 

1 міжнародний експерт; 

27 Транспорт –  

1 представник здобувачів вищої освіти. 

 

Прийом документів триватиме до 30 січня 2023 р. (включно). 

 

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи: 

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми): 

для науково-педагогічного, наукового працівника; 

для представників роботодавців; 

для представників здобувачів вищої освіти; 

для міжнародного експерта (англійською) 

для міжнародного експерта (українською). 

 

 1. заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

для наукових, науково-педагогічних працівників; 

для представників роботодавців; 

для здобувачів вищої освіти; 

для міжнародного експерта (англійською); 

для міжнародного експерта (українською). 

 

 1. підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів у форматі .pdf 

науково-педагогічного/наукового працівника: 

 • заява з особистим підписом та датою подання; 
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою; 
 • мотиваційний лист українською мовою; 
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 10 січня 2023 р.; 
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом); 
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти  

 

представника роботодавців: 

 • заява з особистим підписом та датою подання; 
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою; 
 • мотиваційний лист українською мовою; 
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 10 січня 2023 р.; 
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 10 січня 2023 р.; 
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років. 

 

представника здобувачів вищої освіти: 

 • заява з особистим підписом та датою подання; 
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою; 
 • мотиваційний лист українською мовою; 
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, виданий не раніше 10 січня 2023 р.; 
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо особа подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань); 
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 10 січня 2023 р.; 
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 10 січня 2023 р. 

 

міжнародного експерта: 

 • заява з особистим підписом та датою подання; 
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою; 
 • мотиваційний лист українською та/або англійською мовою; 
 • документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 10 січня 2023 р.; 
 • сканкопію документ, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) (за наявності); 
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти 

 

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма), то треба правою клавішою мишки вибрати і скопіювати бажане гіперпосилання та вставити в адресний рядок (пошук) у браузері, потім клікнути, щоб відкрився документ для заповнення 

 

У разі запитань щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua