Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 01 червня до 15 червня 2020 р. відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення вакантних посад:

01 «Освіта / Педагогіка»

1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 015 Професійна освіта);

02 «Культура і мистецтво»

1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 024 Хореографія);

10 «Природничі науки»

1 науково-педагогічний / науковий працівник;

1 представник роботодавців;

11 «Математика та статистика»

1 представник роботодавців;

17 «Електроніка та телекомунікації»

1 представник роботодавців;

18 «Виробництво та технології»

1 представник роботодавців;

19 «Архітектура та будівництво»

1 науково-педагогічний / науковий працівник (за спеціальністю 193 Геодезія і землеустрій);

1 здобувач вищої освіти;

21 «Ветеринарна медицина»

1 науково-педагогічний / науковий працівник;

23 «Соціальна робота»

1 представник роботодавців;

24 «Сфера обслуговування»

1 представник роботодавців;

26 «Цивільна безпека»

1 здобувач вищої освіти;

29 «Міжнародні відносини»

1 здобувач вищої освіти.

Для участі у конкурсі потрібно з 01 до 15 червня 2020 р. (включно) надати онлайн такі документи:

науково-педагогічного, наукового працівника:

 • заява;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопії документів про наявність наукового ступеня (за оголошеною на конкурс галуззю чи спеціальністю);
 • сканкопії документів про вищу освіту (лише для кандидатів, які просять віднести їх до спеціальності на підставі наявності відповідної вищої освіти);
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);

представника роботодавців:

 • заява;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням);
 • сканкопії документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організації роботодавців або професійною асоціацією;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

здобувача вищої освіти:

 • заява;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопії документів, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти (із зазначенням галузі знань);
 • сканкопію документа про наявність вищої освіти (якщо кандидат подається до ГЕР, що відповідає галузі знань, з якої особа має здобуту раніше освіту);
 • документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою.

У разі виникнення запитань щодо конкурсу просимо звертатися письмово на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua