Меню Закрити

Транскордонне забезпечення якості вищої освіти в Україні

А чи знали ви, що Україна відкрита до транскордонного забезпечення якості вищої освіти? Транскордонне забезпечення якості дозволяє закладам вищої освіти самостійно обирати національне або міжнародне агентство із забезпечення якості (наприклад, з числа зареєстрованих у EQAR – Європейському реєстрі із забезпечення якості вищої освіти) для процедур зовнішнього забезпечення якості.

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі – Положення), «…в Україні визнаються сертифікати про акредитацію освітніх програм, видані іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України». Так, постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 554-р уряд затвердив перелік іноземних акредитаційних агентств та агентств забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаватимуться в Україні. Акт спрямований на удосконалення процедур акредитації в Україні та формування престижу української вищої освіти на міжнародному рівні. До переліку включені агентства, які зареєстровані в EQAR та розташовані у Європейському регіоні.

За поданням Національного агентства на сторінці України на сайті EQAR було оновлено та додано актуальну інформацію щодо системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, а також Україна була додана на карту країн ЄПВО, де заклади вищої освіти можуть використовувати відповідне зареєстроване у EQAR агентство для проведення процедур обов’язкового зовнішнього забезпечення якості.

Деякі українські ЗВО вже скористалися таким правом та отримали сертифікати про акредитацію освітніх програм від іноземних акредитаційних агентств. На засіданні Національного агентства 26 травня 2020 року члени Агентства розглянули відповідні документи та пересвідчились в їх достовірності. Так, з 2016 року Університет імені Альфреда Нобеля має міжнародну акредитацію 25 освітніх програм (11 – підготовки бакалаврів та 14 – магістрів) від Центрального Агентства з оцінювання та акредитації, Ґанновер, Німеччина (Central Evaluation and Accreditation Agency (ZEvA), Germany). Термін дії сертифікатів до 31 серпня 2021 року. Паралельно ці ж освітні програми пройшли акредитацію в Міністерстві освіти і науки України і окремі сертифікати мають термін дії до 2027 року.

Київський національний торговельно-економічний університет у червні 2019 року успішно пройшов акредитацію освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, проведеною Вищою радою оцінювання досліджень та вищої освіти, Франція (The High Council for Evaluation of Research and Higher Education (HCERES), France). Термін дії сертифікату до червня 2024 року.

Раніше, у липні 2019 року Національне агентство розглянуло сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Економіка» за третім рівнем вищої освіти, проведеною HCERES, у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Термін дії сертифікату до червня 2024 року.

Нагадуємо, що відповідно до Положення акредитація освітніх програм визнаними іноземними акредитаційними агентствами прирівнюється до акредитації Національного агентства. «Перед внесенням до Єдиної державної електронної бази з питань освіти відомостей про акредитацію освітньої програми визнаним іноземним акредитаційним агентством заклад вищої освіти надсилає до Національного агентства завірені копію оригіналу та переклад сертифіката й висновку (звіту, іншого документа з деталізованими результатами акредитації) відповідного іноземного агентства українською мовою».

Можливість закладів вищої освіти обирати відповідне агентство із забезпечення якості, яке найкращим чином відповідає їх потребам, може сприяти посиленню власної відповідальності закладу за якість, забезпеченню кращого залучення інституційних суб’єктів та сприянню саморефлексії, впровадженню кращих іноземних практик в Україні.