Меню Закрити

Дискусія «Методика проведення і процедури підготовки до акредитації освітньо-наукових програм третього циклу освіти»

1 жовтня 2020 року у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася дискусія «Методика проведення і процедури підготовки до акредитації освітньо-наукових програм третього циклу освіти». Учасниками події були представники партнерських інституцій проєкту ДокХаб, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Міністерства освіти і науки України, академічних інститутів НАНУ України.

Голова Національного Агентства Сергій Квіт і директорка Докторської школи НаУКМА Людмила Криворучка підсумували досвід і напрацювання. Про функції освітньої складової за досвідом іноземних програм, важливість комунікації між аспірантами та користь у наданні більшої свободи докторським школам розповів професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка” Ігор Олексів. Тарас Фініков, президент МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», професор Варшавського університету  закликав реалістично підходити до кожної конкретної освітньої програми, висловив сумніви щодо можливості запозичити будь-яку іншу модель підготовки докторів філософії. Заступник голови Національного агентства Богдан Моркляник наголосив на важливості наукової складової, Олена Єременко та Андрій Бутенко конкретизували кращі та гірші практики функціонування докторських програм. Членкиня Національного агентства Ірина Золотарьова зауважила, що заклади вищої освіти мусять усвідомлювати свою відповідальність.

Загальні тенденції, на яких зробили акцент спікери: необхідність автономії закладів вищої освіти, розуміння їхньої відповідальності; можливість використовувати кращі європейські практик у організації третього циклу освіти.

Дискусія була надзвичайно жвавою, учасники активно комунікували між собою протягом заходу. Деякі суперечки виникнули внаслідок обговорення акредитаційних процесів, проте присутні учасники – члени Національного агентства були абсолютно відкриті до діалогу та коректно пояснювали переваги оновленої акредитації у процесі вдосконалення освітньо-наукових програм третього циклу освіти.