Меню Закрити

Про національну рамку кваліфікацій

На сьогодні НРК не виконує своїх основних функцій:
• всередині України — проєктування, порівняння та взаємного узгодження між собою освітніх та професійних кваліфікацій;
• на міжнародному рівні — забезпечення зрозумілості наших кваліфікацій та їх порівнюваності із закордонними відповідниками.

Це обумовлено двома причинами:
1. НРК (остання редакція якої, що відповідає за числом рівнів ЄРК, створена в червні 2020 р.,) залишається все ще не само сертифікованою і невидимою на Європейському просторі вищої освіти.
2. Відсутністю методологічної та методичної підтримки, необхідних для реального використання НРК при розробленні освітніх та професійних кваліфікацій та їх узгодженні між собою.

Обидві причини необхідно послідовно усунути.
Необхідно чітко визначити інституцію, відповідальну за підготовку звіту по самосертифікації, підготувати звіт і пройти відповідні кроки на рівні ЄПВО.

Після цього необхідно розробити та затвердити на відповідному рівні методики опису освітніх програм та професійних стандартів, основані на новій НРК. Це стане важливим кроком у підвищенні якості програм вищої освіти, оскільки забезпечить відповідний інструмент оцінювання освітніх програм на предмет їх відповідності рівню вищої освіти та рівню НРК.

Також важливим завданням є створення концепції розроблення галузевих рамок кваліфікацій, які служитимуть містком між НРК та освітніми програмами, що підвищить їх академічний рівень та відповідність запотребуванням нинішнього та майбутнього ринків праці.