Меню Закрити

Про рішення призупинити розгляд скарг, заяв і повідомлень про порушення академічної доброчесності Комітетом з питань етики

15 грудня 2020 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на своєму засіданні прийняло рішення призупинити розгляд скарг, заяв і повідомлень про порушення академічної доброчесності Комітетом з питань етики. Це рішення є вимушеним для нас, адже реагування на факти порушення академічної доброчесності у сфері вищої освіти ми вважаємо надзвичайно важливим напрямом діяльності Національного агентства. Особливо в умовах, коли жоден інший орган в державі не хоче реагувати на подібні порушення, а наукове середовище час від часу стає свідком присудження наукових ступенів за результатами захисту дисертацій, що не відповідають усталеним вимогам до наукових праць подібного рівня.

Чому ми прийняли таке рішення?

Як відомо, Закон України «Про вищу освіту» чітко та однозначно покладає на Національне агентство обов’язок реагувати на виявлення академічного плагіату шляхом скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня (п. 6 ст. 6, ст. 19). Подання із зазначених питань до Національного агентства може вносити Комітет з питань етики, який, відповідно, і повинен встановлювати зазначені порушення.

Але при цьому Законом зазначається, що здійснювати зазначені напрямки діяльності Національне агентство і його Комітет з питань етики повинні у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Проєкт такого Порядку скасування рішення спецрад (саме такий контекст пропонується Законом «Про вищу освіту»), був розроблений Національним агентством. Він пройшов громадське обговорення та був спрямований до Міністерства освіти і науки України. Однак минуло вже понад півтора року – і досі цей документ не був винесений на затвердження КМУ.

Розуміючи бажання наукової спільноти працювати у просторі, в якому академічну доброчесність поважають, Комітет з питань етики почав розгляд скарг про порушення академічної доброчесності. Однак мова йде не лише про плагіат і не лише про скасування рішень спецрад про присудження наукового ступеня у випадку виявлення зазначених порушень. Загалом діяльність Національного агентства пов’язана з утвердженням правил академічної доброчесності: у формуванні пулу експертів, відборі членів галузевих експертних рад, проведенні акредитації освітніх програм тощо. Комітет з питань етики навіть розглядав скарги на самих членів Національного агентства. При цьому в кожному ухваленому рішенні, де наявність академічного плагіату було підтверджено, зазначалося, що це питання буде подано на розгляд Національного агентства лише після затвердження КМУ відповідного порядку.

У свою чергу, майже всі фігуранти розглянутих справ, у роботах яких наявність академічного плагіату було підтверджено, звернулися до суду з вимогою скасувати рішення Комітету з питань етики і навіть заборонити розглядати подібні питання щодо них у майбутньому. Суд при цьому не надає оцінку доказам, що свідчать про порушення академічної доброчесності, а використовує формальний підхід: оскільки справи ніби розглядаються за відсутності затвердженого Порядку, відповідні рішення Комітету з питань етики ним скасовуються. Наші аргументи стосовно того, що рішення Комітету з питань етики не є остаточними, що фактично мова йде про формування порядку денного для пізнішого розгляду цих питань Національним агентством, судом до уваги не беруться.

У кожній новій такій справі пізніше ми звертаємося до апеляційного суду з вимогою прийняти справедливе рішення і не забороняти Комітету з питань етики робити те, що від нього вимагається Законом. Але кількість судових справ зростає, що вимагає все більше часу і ресурсів. Саме із цієї причини Національне агентство прийняло рішення призупинити розгляд справ про порушення академічної доброчесності Комітетом з питань етики до встановлення об’єктивної істини у судах, або до прийняття необхідної нормативної бази. При цьому Національне агентство і надалі зберігає за собою право реагувати на порушення академічної доброчесності в межах процедур по акредитації освітніх програм, які, на диво, були затверджені вчасно!

Слід відзначити, що міжнародні партнери з країн Єдиного Європейського простору вищої освіти та США надають Національному агентству необхідну підтримку у формуванні аргументів для судових розглядів. Також ми розробили спеціальний законопроєкт «Про академічну доброчесність», який містить у тому числі процедурні компоненти. Сама ідея такого закону суперечить міжнародним підходам, оскільки дотримання принципів академічної доброчесності належить до сфери університетської автономії. Однак в сучасних українських реаліях такий підхід вповні не працює.

Призупинення розгляду справ про академічний плагіат не означає, що Національне агентство стає глухим і німим у питаннях дотримання принципів академічної доброчесності. Ми боремося за академічні цінності і впевненні у тому, що здоровий глузд переможе. Також звертаємося до Вас: не будьте байдужими. Наука і освіта не можуть розвиватися поза принципами академічної доброчесності. Ваша підтримка допоможе нам у діалозі з Міністерством освіти і науки та Кабінетом Міністрів України з приводу затвердження процедур реагування на порушення академічної доброчесності.