Меню Закрити

Донабір Експертів з числа науково-педагогічних, наукових працівників

Запрошуємо Вас робити покращення та зміни вищої освіти разом!

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти реалізовує систему акредитації освітніх програм, базуючись на Європейських стандартах і кращих практиках світу. Ключовим елементом акредитації освітніх програм є оцінка діяльності закладу вищої освіти за цією програмою незалежною виїзною експертною групою. З метою забезпечення якісної експертизи та оцінки освітніх програм Національне агентство вже затвердило 2958 експертів з числа науково-педагогічних працівників та 1051 експертів з числа здобувачів вищої освіти (станом на 05.07.2021) у відповідний реєстр. Задля забезпечення наявності кваліфікованих експертів зі всіх спеціальностей оголошується додатковий конкурсний донабір експертів.

Прийом заяв-анкет продовжено до 30 жовтня 2021 року шляхом заповнення відповідної заявки в електронному вигляді (клікніть для переходу).

Етапи даного відбору та формування реєстру експертів (детальніше – у Порядку відбору та ведення реєстру експертів):

 • Аналіз заяв та документів
 • Телефонне інтерв’ю за потреби
 • Навчання: онлайн курс та тестування, дводенний тренінг з рекомендацією кожного кандидата
 • Затвердження експертів рішенням Національного агентства (опублікування рішення на сайті + інформування обраних
  експертів електронним листом)

Опис роботи експерта:

Експерт, якому доручена участь в акредитаційній експертизі, оцінюватиме подані закладом вищої освіти відомості самооцінювання на предмет відповідності цієї програми критеріям, викладеним у Положенні про акредитацію освітніх програм. Далі експерт вивчатиме освітню діяльність закладу вищої освіти за цією програмою під час виїзду (очного/ дистанційного) з експертною групою, і на основі зібраної інформації готуватиме звіт з обґрунтованим аналізом та пропозиціями щодо покращення якості реалізації відповідної освітньої програми. Діяльність експерта (зокрема щодо вимог до етики поведінки і академічної доброчесності) регулюватиметься Положенням про акредитацію та цивільно-правовим договором про співробітництво, на основі якого оплачуватиметься якісно виконана робота експерта.

Як ми бачимо портрет ідеального експерта:

 • бажання та спроможність об’єктивно, відповідально, незалежно та фахово оцінювати та аналізувати ОП;
 • фаховість за своєю спеціальністю:
  • для науково-педагогічних, наукових працівників: наявність відповідного наукового ступеня та/або наявність відповідного вченого звання та/або наявність науково-педагогічного, наукового або професійного досвіду відповідно до отриманої вищої освіти не менше трьох років протягом останніх п’яти років;
  • для здобувачів вищої освіти: навчання на освітній програмі за цією або суміжною спеціальністю та/або наявність вищої освіти, здобутої раніше за цією або суміжною спеціальністю
 • дотримання вимог академічної доброчесності;
 • вільне володіння державною мовою;
 • готовність до ретельного вивчення та аналізу відомостей про самооцінювання та всіх необхідних матеріалів;
 • успішно пройдені тренінги та тестування; позитивний відгук про роботу експерта тренерами, спостерігачами, представниками агентства, відділом акредитації щодо якості написаного звіту;
 • готовність до повноцінної участі в роботі експертної групи під час кількаденного візиту до закладу вищої освіти для збору необхідної інформації, зокрема шляхом інтерв’ювання, про якість освітньої діяльності цього закладу за відповідною освітньою програмою та об’єктивного звітування опісля;
 • перевагою (не обов’язковим критерієм) є наявність досвіду викладання чи навчання за кордоном, досвід співпраці з міжнародними акредитаційними агентствами, навчання та/або сертифікація за стандартами ESG 2015, успішний досвід нещодавнього створення освітньої програми чи силабусу;
 • спроможність консультувати та рекомендувати покращення закладу вищої освіти (ми не караючий і не інспектуючий орган!).

Що ми пропонуємо:

 • можливість бути безпосередньо залученим до покращення
  якості вищої освіти в Україні та її євроінтеграцію;
 • навчання та консультування експертів в різних форматах (тренінги, семінари, вебінари, інструктажі, комунікаційні платформи);
 • організаційну підтримку експертиз, де весь процес відбувається в сучасній незалежній прозорій автоматизованій платформі;
 • фахову допомогу в покращенні звіту, який стає подальшою публічною базою всієї справи, в якості ретельного рекомендаційного відгуку-рецензії на звіт експертів;
 • гонорар за якісно виконану роботу без відриву від основного місця роботи чи навчання (в районі 10 000 грн, точна сума залежить від рівня прожиткового мінімуму).

Зауважте, що в процесі подання заявки Вам потрібно буде подати мотиваційний лист (не в додатку, а у формі), а також прикріпити резюме, документ, що підтверджує ваш статус нпп (довідка з місця роботи) та документи, що підтверджують обрані спеціальності (диплом наукового ступеню, атестат вченого звання, диплом про базову вищу освіту) та надати у формі обґрунтування вашої експертності по кожній з обраних
спеціальностей. Радимо підготувати такі документи до початку
заповнення анкети.

Національне агентство оцінюватиме анкети та запрошуватиме на навчання кандидатів по мірі необхідності в певних профілях експертів (спеціальність, спеціалізація, ЗВО, ступінь, досвід, категорія тощо).

Примітка: В разі вилучення з лав експертів анкета кандидата повторно не розглядатиметься.

Примітка: В разі попереднього неприйняття кандидата до лав експертів після проходження навчання (прометеус або тренінг) повторний розгляд анкети не буде проводитись, – відповідно просимо в такому разі повторно не подаватись.

Примітка: Якщо Ви раніше подавали свою анкету і вона є актуальною для подальшого розгляду, то немає необхідності повторно подавати таку анкету.

Для зручності підготовки анкети надаємо вам зразок форми для ознайомлення зі всіма питаннями: Зразок шаблону нпп.

Наголосимо, що наразі також відкритий конкурс на зголошення кандидатів з числа здобувачів вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти анкета інша. Детальніше – тут.