Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 01 жовтня 2021 р. відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад на заповнення вакантних посад:

02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 024 Хореографія – 1 науково-педагогічний/науковий працівник;

02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво – 1 науково-педагогічний/науковий працівник;

04  «Богослов’я» – 2 науково-педагогічні/наукові працівники;

06  «Журналістика» – 1 представник від роботодавців;

10 «Природничі науки» за спеціальністю 104 Фізика і астрономія – 1 науково-педагогічний/науковий працівник;

13  «Механічна інженерія» – 2 науково-педагогічні/наукові працівники; 1 здобувач вищої освіти;

21 “Ветеринарна медицина” – 1 здобувач вищої освіти;

24  «Сфера обслуговування» – 1 здобувач вищої освіти;

29 «Міжнародні відносини» – за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 1 науково-педагогічний/науковий працівник.

Для участі у конкурсі потрібно з 01 жовтня до 18 жовтня 2021 р. (включно) надати онлайн такі документи:

 • відповідну аплікаційну Форму

для наукових, науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти.

 • до аплікаційної Форми долучити заяву-анкету про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок, роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми) :

для науково-педагогічного, наукового працівника;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти.

 • підготувати і долучити до аплікаційної Форми пакет документів у форматі .pdf

науково-педагогічного/наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документів про наявність наукового ступеня (за оголошеною на конкурс галуззю чи спеціальністю);
 • сканкопію документів про вищу освіту (лише для кандидатів, які просять віднести їх до спеціальності на підставі наявності відповідної вищої освіти);
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням), видану не раніше 01 жовтня 2021 р.

 представника від роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце роботи (основної, за сумісництвом та суміщенням), видану не раніше 01 жовтня 2021 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організації роботодавців або професійною асоціацією, видану не раніше 01 жовтня 2021 р.;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років.

 здобувача вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документів, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти (із зазначенням галузі знань), видану не раніше 01 жовтня 2021 р.;
 • сканкопію документа про наявність вищої освіти (лише якщо кандидат подається до ГЕР, яка відповідає галузі знань, з якої особа має здобуту раніше освіту);
 • документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 01 жовтня 2021 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою.

У разі запитань щодо конкурсу просимо звертатися на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua