Меню Закрити

Стратегічна зустріч членів Національного агентства

7 червня відбулася стратегічна сесія Національного агентства. Члени Агентства розпочали роботу над формуванням нових векторів розвитку системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та подальшого удосконалення вже функціонуючих процесів. Без вирішення низки таких важливих питань неможливе подальше покращення процесів акредитації, супроводу створення спеціалізованих вчених рад. Важливим викликом сьогодення є формування пропозицій до вдосконалення українського освітянського  законодавства для повної відповідності рекомендаціям та практикам єдиного Європейського освітнього простору.

Також під час зустрічі члени Національного агентства обговорили перспективні заходи, спрямовані на вступ Агентства до  ENQA, що сприятиме зростанню конкурентноспроможності українських закладів вищої освіти.