Меню Закрити

Звернення Національного агентства про необхідність забезпечення об’єктивної атестації здобувачів та належний контроль досягнення програмних результатів навчання

Однією зі стратегічних цілей Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти є ефективна та повноцінна інтеграція вищої освіти України в міжнародний та європейський освітній простір. Впевнені, що реалізація освітніх політик відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015) сприятиме конкурентоспроможності українських університетів у сучасному глобалізованому світі.

Незважаючи на наявність якісних освітніх програм і сучасних яскравих практик в українських ЗВО, Національне агентство отримує звернення іноземних агентств-партнерів про відмови у визнанні документів про вищу освіту, виданих деякими українськими університетами. Це свідчить про недосконалість внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти у цих ЗВО і, як наслідок, неякісність або й фіктивність освітнього процесу та імітацію підготовки здобувачів. Так, маємо факти невизнання ТКТА (Агентства з контролю якості в освіті, Азербайджан) кількох сотень дипломів про вищу освіту, виданих відомими українськими університетами, у зв’язку із тим, що випускники освітніх програм не володіють мовою навчання та не перебували на території України під час очного навчання. Національне агентство вже направило листи до МОН України і відповідних ЗВО з метою привернення уваги до цієї проблеми й невідкладного реагування.

Вищезгадані факти не тільки ставлять під загрозу конкурентоспроможність і привабливість освітніх програм українських ЗВО для іноземних здобувачів вищої освіти, але й завдає серйозної шкоди міжнародній репутації української вищої освіти.

Звертаємо вашу увагу, що реальне, а не імітаційне функціонування внутрішніх систем забезпечення якості освіти є вимогою часу і загальнообов’язковою практикою в європейській освітній спільності. Факти необ’єктивної атестації та видачі документів про вищу освіту без належного забезпечення досягнення програмних результатів навчання є неприпустимими і будуть враховані в процесах зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, зокрема акредитації освітніх програм.

Звернення Національного агентства затверджене Протоколом №10 (39) від 20.06.2023.