Меню Закрити

Засідання Національного агентства 26 вересня

26 вересня 2023 року відбулося чергове засідання Національного агентства у змішаному форматі.

Ухвалено одне рішення про акредитацію освітньої програми за повною акредитаційною процедурою, відповідно до ”Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”.

Надано 50 умовних (відкладених) акредитацій освітнім програмам, відповідно до Постанови КМУ від 16 березня 2022 року №295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».

Прийнято рішення про проведення повторних акредитаційних експертиз упродовж жовтня-листопада 2023 року для восьми освітніх програм.

Національним агентством прийнято рішення звернутись до Міністерства освіти і науки України щодо позбавлення Аксельрода Р.Б. наукового ступеня доктора економічних наук за результатами перевірки щодо виявлення академічного плагіату.

Погоджено зміни до графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та затверджено графік прийняття акредитаційних справ та відомостей про самооцінювання від закладів вищої освіти та наукових установ у 2023/24 навчальному році.

Внесені зміни до Реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти:

– виключено 10 науково-педагогічних працівників через втрату статусу НПП та за власним бажанням;
– виключено 61 здобувачів освіти через закінчення навчання;
– включено 79 науково-педагогічних працівників та 36 здобувачів.

Погоджено проєкти стандартів вищої освіти спеціальностей:
– 016 — Спеціальна освіта (третього рівня вищої освіти);
– 293 — Міжнародне право (першого рівня вищої освіти);
– 293 — Міжнародне право (другого рівня вищої освіти).

Відповідно до рішення Комісії щодо забезпечення якості роботи експертів прийнято рішення про виключення 13 експертів з реєстру, зокрема, через неетичну поведінку, нехтування нормативною базою та засадничими принципами акредитації.

Заслухано результати опитування експертів Національного агентства за перше півріччя 2023 року.

Затверджено зміни до Порядку роботи Комісії щодо забезпечення якості роботи експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ухвалено рішення про виключення трьох членів галузевих експертних рад зі складу ГЕР 01 Педагогіка, 05 Соціальні та поведінкові науки та 09 Біологія, за власним бажанням.

Прийнято рішення внести у ЄДЕБО інформацію про іноземну акредитацію освітніх програм “Міжнародні економічні відносини” та “Міжнародний бізнес” ПВНЗ-інститут «Україно-американський університет Конкордія» Фундацією з акредитації міжнародного бізнес-адміністрування (Німеччина) та освітньої програми «Фармація, промислова фармація» ПВНЗ «Київський медичний університет» Акредитаційним агентством у галузі охорони здоров’я та суспільних наук (Німеччина).

Під час засідання відбувалася трансляція, запис якої ви можете переглянути на сторінці Національного агентства у YouTube.