Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства від 22 серпня 2023 р. (протокол № 14) та 24 жовтня 2023 р. (протокол № 16) Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад оголошено конкурс до галузевих експертних рад (ГЕР) з 30 жовтня 2023 р. на заміщення вакансій до галузей:

02 Культура і мистецтво:

2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 022 Дизайн;

1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 024 Хореографія;

2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 025 Музичне мистецтво;

1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво;

1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство;

1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності;

1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності:029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

1 представник роботодавців;

1 представник здобувачів вищої освіти;

1 міжнародний експерт.

06 Журналістика:

6 науково-педагогічних / наукових працівників зі спеціальності 061 Журналістика;

1 представник роботодавців;

1 представник здобувачів вищої освіти;

1 міжнародний експерт.

16 Хімічна інженерія та біоінженерія:

5 науково-педагогічних / наукових працівників зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія;

2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія;

1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності: 163 Біомедична інженерія;

1 представник роботодавців;

1 представник здобувачів вищої освіти;

1 міжнародний експерт.

21 Ветеринарія:

7 науково-педагогічних / наукових працівника зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина;

1 представник роботодавців;

1 представник здобувачів вищої освіти;

1 міжнародний експерт.

23 Соціальна робота:

5 науково-педагогічних / наукових працівників зі спеціальності 231 Соціальна робота;

2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення;

1 представник роботодавців;

1 представник здобувачів вищої освіти;

1 міжнародний експерт.

Прийом документів продовжено до 27 листопада 2023 р. (до 10:00)

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового балу за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

02 Культура і мистецтво:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

06 Журналістика:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

16 Хімічна інженерія та біоінженерія:

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

21 Ветеринарія

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

23 Соціальна робота

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів
  у форматі .pdf

науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом), (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 30 жовтня 2023 р.;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом);
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти;

представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 30 жовтня 2023 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 30 жовтня 2023 р.;
 • письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у кандидата досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років;

представника здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, виданий не раніше 30 жовтня 2023 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо особа подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України, виданий не раніше 30 жовтня 2023 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 30 жовтня 2023 р.;

міжнародного експерта:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або англійською мовою;
 • мотиваційний лист українською та/або англійською мовою;
 • документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 30 жовтня 2023 р.;
 • сканкопію документ, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) (за наявності);
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти.

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма) або маєте запитання щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua