Меню Закрити

Категорія: naqa_коментує

Процедура присудження ступеня доктора філософії зазнає суттєвих змін

Впродовж останніх тижнів і місяців питання системи присудження наукових ступенів отримало чимало суспільного розголосу. Нещодавно – 16 квітня 2021 р. – набули чинності зміни до…

Як сформувати якісну програму роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми?

У сучасних умовах акредитаційні експертизи освітніх програм проводяться в онлайн форматі. При цьому ще більшої актуальності набуває забезпечення її повноцінності та якісності. Першим етапом спільної…

Діяльність органів студентського самоврядування не повинна залежати від фінансового донорства профспілки ЗВО

Діяльність органів студентського самоврядування не повинна залежати від фінансового донорства профспілки ЗВО. Іноді на інтерв’ю зі здобувачами вищої освіти несподівано з’ясовується статус фінансових взаємин між…

Залучення здобувачів освіти до процесів забезпечення якості

Одним з обов’язкових та в реалізації найбільш складних параметрів оцінювання освітніх програм у процесі акредитації є врахування залучення здобувачів освіти до процесів забезпечення якості. Зокрема,…

Про програму візиту

Програма візиту експертної групи є чи не найважливішим моментом підготовки та якісної реалізації експертизи з організаційної точки зору. Цей, на перший погляд, типовий документ є…

Щодо рішення судів у справах про встановлення в наукових публікаціях порушень академічної доброчесності

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про освіту», державна освітня політика та освітня діяльність базується на засадах академічної доброчесності. Це поняття є досить новим для…