Меню Закрити

Категорія: naqa_коментує

Про програму візиту

Програма візиту експертної групи є чи не найважливішим моментом підготовки та якісної реалізації експертизи з організаційної точки зору. Цей, на перший погляд, типовий документ є…

Щодо рішення судів у справах про встановлення в наукових публікаціях порушень академічної доброчесності

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про освіту», державна освітня політика та освітня діяльність базується на засадах академічної доброчесності. Це поняття є досить новим для…

Опитування студентів щодо якості дисципліни (освітнього компонента)

Використання зворотного зв’язку є дієвим інструментом для отримання інформації щодо сприйняття здобувачами вищої освіти навчального матеріалу та отримання ними запланованих результатів навчання, розуміння місця дисципліни…

Звіт експертів в світлі фактів та доказів

Експертиза освітньої програми – це найбільш відповідальний етап акредитації, коли  представники закладу чи наукової установи  хвилюються, щоб якнайкраще презентувати  діяльність за освітньою програмою, а експертна…

Навіщо справи повертають до ГЕР

Процедура акредитації освітньої програми розпочинається з моменту реєстрації заяви ЗВО, передбачає проходження декількох етапів, триває близько трьох місяців і закінчується розглядом на засіданні Національного агентства.…

Чому є важливим спілкування зі стейкголдерами освітньої програми?

За час реалізації нової концепції оцінювання якості освітніх програм (ОП) представники експертного середовища вже достатньо усвідомили специфіку сучасної акредитаційної процедури. Основною відмінністю нової процедури від…

Про рішення призупинити розгляд скарг, заяв і повідомлень про порушення академічної доброчесності Комітетом з питань етики

15 грудня 2020 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на своєму засіданні прийняло рішення призупинити розгляд скарг, заяв і повідомлень про порушення академічної…

Обережно: зразкова!

Сьогодні освітянська спільнота призвичаїлась до нової системи акредитації, хто щиро, хто імітаційно опанувавши принципово інші вимоги. Тож уже не новина, що в загальній «шкалі оцінювання»…