Меню Закрити

Категорія: naqa_коментує

Залучення здобувачів освіти до процесів забезпечення якості

Одним з обов’язкових та в реалізації найбільш складних параметрів оцінювання освітніх програм у процесі акредитації є врахування залучення здобувачів освіти до процесів забезпечення якості. Зокрема,…

Про програму візиту

Програма візиту експертної групи є чи не найважливішим моментом підготовки та якісної реалізації експертизи з організаційної точки зору. Цей, на перший погляд, типовий документ є…

Щодо рішення судів у справах про встановлення в наукових публікаціях порушень академічної доброчесності

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про освіту», державна освітня політика та освітня діяльність базується на засадах академічної доброчесності. Це поняття є досить новим для…

Опитування студентів щодо якості дисципліни (освітнього компонента)

Використання зворотного зв’язку є дієвим інструментом для отримання інформації щодо сприйняття здобувачами вищої освіти навчального матеріалу та отримання ними запланованих результатів навчання, розуміння місця дисципліни…

Звіт експертів в світлі фактів та доказів

Експертиза освітньої програми – це найбільш відповідальний етап акредитації, коли  представники закладу чи наукової установи  хвилюються, щоб якнайкраще презентувати  діяльність за освітньою програмою, а експертна…

Навіщо справи повертають до ГЕР

Процедура акредитації освітньої програми розпочинається з моменту реєстрації заяви ЗВО, передбачає проходження декількох етапів, триває близько трьох місяців і закінчується розглядом на засіданні Національного агентства.…