Меню Закрити

Історія створення Порядку присудження ступеня доктора філософії

Проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії 2021

5 липня 2021 року секретаріат Національного агентства офіційно передав в МОН проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

Разом з цим документом передано Пояснювальну записку і проєкт Постанови Кабінету Міністрів України, якою відповідний Порядок вводитиметься в дію. Проєкт Порядку пройшов громадське обговорення впродовж травня 2021 року (детальний звіт з громадського обговорення) і вдосконалений текст був схвалений на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 29 червня 2021 року.

Громадське обговорення 2020 рік

За наслідками  ініційованого Міністерством освіти та науки України громадського обговорення розробленого Національним агентством  проєкту Порядку присудження наукових ступенів, Національним агентством було узагальнено та проаналізовано 473  зауваження та пропозиції від 46 суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності.

Значну частину пропозицій та зауважень було враховано, частину враховано частково, частину – відхилено.

Детальний звіт щодо рішень, прийнятих за наслідками розгляду пропозицій та зауважень з обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень за посиланням.

За результатами проведеного аналізу  було підготовлено нову редакцію проєкту Порядку присудження наукових ступенів.

Проєкти нормативно-правових актів

Нормативно-правові акти

ІV. Рекомендації

Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до “Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми”)