Меню Закрити

Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації

Положення про акредитацію освітніх програм, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ про намір акредитувати освітні програми у 2019/2020 навчальному році;

Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми;

Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми;

Глосарій;

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості.