Меню Закрити

Оголошуємо конкурсний донабір експертів з акредитації освітніх програм за певними спеціальностями з 02.05.23

Запрошуємо науково-педагогічних/наукових працівників вищих навчальних закладів, наукових установ України та зарубіжних країн долучитися до участі в конкурсному відборі експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти реалізовує систему акредитації освітніх програм, базуючись на Європейських стандартах і кращих практиках світу. Ключовим елементом акредитації освітніх програм є оцінка діяльності закладу вищої освіти за цією програмою незалежною виїзною експертною групою. З метою забезпечення якісної експертизи та оцінки освітніх програм. Задля забезпечення наявності кваліфікованих експертів зі всіх спеціальностей оголошується додатковий конкурсний донабір експертів з переліку спеціальностей (де одна з цих спеціальностей є провідною/основною для кандидата):

21 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

22 – Дизайн

23 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

24 – Хореографія

25 – Музичне мистецтво

26 – Сценічне мистецтво

27 – Музеєзнавство, пам’яткознавство

28 – Менеджмент соціокультурної діяльності

29 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Прийом заяв-анкет відбудеться до 16  травня 2023 року шляхом заповнення відповідної заявки в електронному вигляді (клікніть для переходу).

Примітка: експерт може мати до трьох спеціальностей (провідна та додаткові) підтверджені відповідними документами.

Примітка: якщо Ви раніше подавали свою анкету і вона є актуальною для подальшого розгляду, то немає необхідності повторно подавати таку анкету. Низка анкет з минулого донабору в процесі оцінки та запрошення на навчання.