Меню Закрити

Віртуальний круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадським суспільством»

Реформування освіти є невіддільною складовою процесу забезпечення її якості, як і врахування думок та пропозицій зацікавлених сторін.

Так, 12 вересня відбувся віртуальний круглий стіл «Реформа юридичної освіти: діалог із громадським суспільством» за участі представників Офісу Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Вищої ради правосуддя, Комісії з питань правової реформи при Президентові України, інших органів державної влади, громадських організацій-підписантів Маніфесту розвитку юридичної освіти та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Захід був присвячений обговоренню викликів та досягнень на шляху реформування юридичної освіти, пропозицій представників громадського суспільства щодо подальшого вдосконалення змісту юридичної освіти як складової правової реформи та формуванню спільного бачення щодо консолідації зусиль влади, донорів та інших стейкголдерів для успішного проведення реформи юридичної освіти в Україні.

У своєму виступі Іван Назаров, заступник голови Національного агентства зосередив увагу на процедурі акредитації правових освітніх програм, основних викликах та впливі воєнних дій на якість юридичної освіти. Також спікер відмітив постійну співпрацю Національного агентства із зацікавленими сторонами – Робочою групою з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України, Програмою USAID «Справедливість для всіх» та іншими.

Національне агентство активно підтримує залучення всіх стейкголдерів до процесу реформування вищої освіти адже думка кожної зацікавленої сторони є важливою у процесі реформування освіти.