Меню Закрити

Окремі питання застосування Інструкція для експертів НА щодо організації роботи експертної групи в процесі проведення акредитаційної експертизи

11 вересня 2023 року наказом Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було затверджено Інструкцію для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо організації роботи експертної групи в процесі проведення акредитаційної експертизи.

Зазначений документ визначає чіткі межі діяльності експертної групи та умови проведення акредитаційної експертизи експертними групами.

Документ викликав низку запитань, найпоширеніше із яких стосувалося заборони експертним групам запрошувати представників профспілкових організацій співробітників або студентів до процедур акредитації освітніх програм.

Згідно до ст. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійна спілка є добровільною неприбутковою громадською організацією. У відповідності до ст.12 згаданого Закону, професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.  Виходячи з наведеного, констатуємо, що професійні спілки є окремими від закладів вищої освіти юридичними особами. Окрім того, кількість профспілкових організацій у закладі вищої освіти законом не обмежується. Заклад може мати кілька профспілкових організацій або не мати жодної. Тому вимога експертів Національного агентства до закладу вищої освіти про залучення до процедури акредитації профспілки є беззмістовною, оскільки не може бути виконана закладом у межах власних повноважень.

У той же час варто зазначити, що заборона в Інструкції стосується лише вимоги експертів. Профспілки можуть долучатися до акредитаційної процедури на загальних підставах, як і інші стейкголдери, подавати до Національного агентства інформацію про освітню програму, яка акредитується. Залучення профспілок в такому разі здійснюється за ініціативи самого закладу вищої освіти за згодою профспілкових організацій.

Олександр Хименко, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти