Меню Закрити

Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 27 лютого 2024 р. (протокол № 5) та Порядку висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад з 01 березня 2024 р. оголошено конкурс до галузевих експертних рад:

02 Культура і мистецтво 

 • 1 міжнародний експерт. 

05 Соціальні та поведінкові науки 

 • 2 науково-педагогічні / наукові працівники зі спеціальності 053 Психологія; 
 • 1 міжнародний експерт.

06 Журналістика

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 061 Журналістика;
 • 1 представник роботодавців; 
 • 1 представник здобувачів вищої освіти; 
 • 1 міжнародний експерт. 

07.1 Управління та адміністрування 

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 071 Облік і оподаткування; 
 • 1 представник роботодавців;  
 • 1 міжнародний експерт. 

07.2 Управління та адміністрування 

 • 1 представник роботодавців; 
 • 1 міжнародний експерт. 

08 Право 

 • 1 міжнародний експерт. 

09 Біологія 

 • 1 міжнародний експерт. 

12 Інформаційні технології 

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 124 Системний аналіз; 
 • 1 міжнародний експерт. 

13 Механічна інженерія 

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 131 Прикладна механіка; 
 • 1 міжнародний експерт. 

14 Електрична інженерія 

 • 1 міжнародний експерт. 

16 Хімічна інженерія та біоінженерія 

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія; 
 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія; 
 • 1 представник здобувачів вищої освіти; 
 • 1 міжнародний експерт. 

21 Ветеринарія 

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина; 
 • 1 представник роботодавців; 
 • 1 міжнародний експерт. 

22 Охорона здоров’я 

 • 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування. 

23 Соціальна робота 

 • 1 міжнародний експерт. 

26 Цивільна безпека 

 • 1 представник роботодавців. 

Прийом документів триватиме до 18 березня 2024 р. (включно)

Пороговий бал не менше 1/2 від максимального підсумкового балу за відповідною категорією

Для участі у конкурсі потрібно надати онлайн такі документи:

 1. заяву-анкету* про участь у конкурсі (заздалегідь завантажте відповідний зразок (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант), роздрукуйте, підпишіть, відскануйте та у форматі .pdf прикріпіть до аплікаційної форми):

для науково-педагогічного / наукового працівника;

для представників роботодавців;

для представників здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • заповнити відповідну аплікаційну форму* (міжнародний експерт обирає український або англійський варіант) 

для наукових / науково-педагогічних працівників;

для представників роботодавців;

для здобувачів вищої освіти;

для міжнародного експерта (англійською);

для міжнародного експерта (українською).

 • підготувати і долучити до аплікаційної форми пакет документів у форматі .pdf

для науково-педагогічного / наукового працівника:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом), (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 01 березня 2024 р.;
 • сканкопію документа, який засвідчує наявність вищої освіти;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

для представника роботодавців:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 01 березня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною асоціацією, виданий не раніше 01 березня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність вищої освіти;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за спеціальністю відповідної галузі знань (нострифікований іноземний диплом) або документи, що підтверджують досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);

для представника здобувачів вищої освіти:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти, інтерна, лікаря-резидента із зазначенням галузі знань, виданий не раніше 01 березня 2024 р.;
 • сканкопію документа про вищу освіту (якщо кандидат подається на конкурс до ГЕР за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною галуззю знань);
 • сканкопію документа, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого структурного підрозділу) або всеукраїнським об’єднанням студентів, молодих науковців, виданий не раніше 01 березня 2024 р.;
 • сканкопію документа, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, виданий не раніше 01 березня 2024 р.

для міжнародного експерта:

 • заява з особистим підписом та датою подання;
 • розширене професійне резюме (CV) українською мовою;
 • мотиваційний лист українською мовою;
 • сканкопію документа, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше 01 березня 2024 р.;
 • сканкопію документа про здобуття наукового(их) ступеня(ів) (за наявності);
 • сканкопію документа, що засвідчує наявність вищої освіти;
 • сканкопію документа, що підтверджує досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років.

*Якщо у Вас не відкривається якесь з активних посилань (заява-анкета чи аплікаційна форма) або маєте запитання щодо конкурсу звертайтеся на електронну адресу: konkurs.ger@naqa.gov.ua