Меню Закрити

Четвертий Український форум міжнародної освіти

10 квітня заступниця Голови Національного агентства Наталія Стукало виступила з презентацією «Забезпечення якості вищої освіти: європейський імператив та українські реалії» на Четвертому Українському форумі міжнародної освіти, що відбувся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У своєму виступі Наталія Стукало зосередилася на аспектах забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО), розглянувши принципи, стандарти та рекомендації, що регулюють як внутрішнє, так і зовнішнє забезпечення якості. Висвітлила питання постакредитаційного моніторингу, зупинившись на його правовому підґрунті, результатах пілотного впровадження та відповідності європейському вектору розвитку української вищої освіти, а також окреслила переваги та виклики, пов’язані з транскордонним забезпечення якості.