Меню Закрити

Донабір Експертів з числа науково-педагогічних, наукових працівників

13 січня 2020 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурсний донабір експертів з акредитації освітніх програм.

Запрошуємо вас робити покращення та зміни вищої освіти разом!

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти реалізовує нову систему акредитації освітніх програм, базуючись на Європейських стандартах і кращих практиках. Ключовим елементом акредитації освітніх програм є оцінка діяльності закладу вищої освіти за цією програмою незалежною виїзною експертною групою. З метою забезпечення якісної експертизи та оцінки освітніх програм Національне агентство вже затвердило 1423 експерти з числа науково-педагогічних працівників та 383 експерти з числа здобувачів вищої освіти (станом на 13.01.2020) у відповідний реєстр. Задля забезпечення наявності кваліфікованих експертів зі всіх спеціальностей оголошується конкурсний донабір експертів зі всіх спеціальностей, проте для певних спеціальностей донабір буде лімітований (спеціальності 51 – Економіка, 73 – Менеджмент та 14 – Середня освіта) . Заявки-анкети приймаються з 13 січня до 9 лютого 2020 року, заповнивши відповідну заявку в електронному вигляді (клікніть для переходу).

Етапи даного відбору та формування реєстру експертів (детальніше – у Порядку про відбір експертів):

 • Перевірка заяв та документів;
 • Телефонне інтерв’ю за потреби;
 • Навчання: онлайн курс та тестування, очний дводенний тренінг та тестування (графік буде зформований після отримання анкет, де кандидати запрошуватимуться за регіональним принципом) .

Опис роботи експерта:

Експерт, якому доручена участь в акредитаційній експертизі, оцінюватиме поданий закладом вищої освіти звіт самоаналізу освітньої програми на предмет відповідності цієї програми критеріям, викладеним у Положенні про акредитацію освітніх програм. Далі експерт вивчатиме освітню діяльність закладу вищої освіти за цією програмою під час виїзду з експертною групою до закладу, і на основі зібраної інформації готуватиме звіт з обґрунтованим аналізом та пропозиціями щодо покращення якості реалізації відповідної освітньої програми.

Діяльність експерта (зокрема щодо вимог до етики поведінки і академічної доброчесності) регулюватиметься затвердженими положеннями Національного агентства. Робота експерта оплачуватиметься відповідно до цивільно-правового договору.

Як ми бачимо портрет ідеального експерта:

 • бажання та спроможність об’єктивно, відповідально та незалежно оцінювати та аналізувати;
 • експертність за своєю спеціальністю:
  • для науково-педагогічних, наукових працівників: наявність відповідного наукового ступеня та/або наявність відповідного вченого звання та/або наявність відповідної базової вищої освіти та/або перебування у групі забезпечення відповідної спеціальності у закладі вищої освіти протягом 5 років до дня подання документів для участі у відборі;
  • для здобувачів вищої освіти: навчання на освітній програмі за цією або суміжною спеціальністю та/або наявність вищої освіти, здобутої раніше за цією або суміжною спеціальністю
 • дотримання вимог академічної доброчесності;
 • вільне володіння державною мовою;
 • успішно пройдені тренінги (в т.ч. виїзні) та тестування для набуття необхідних знань процедур і критеріїв акредитації освітніх програм;
 • готовність до ретельного вивчення та аналізу відомостей про самооцінку;
 • готовність до участі в роботі експертної групи під час декількаденного виїзду до закладу вищої освіти для збору інформації, зокрема шляхом інтерв’ювання, про якість освітньої діяльності цього закладу за відповідною освітньою програмою та об’єктивного звітування опісля;
 • перевагою (не обов’язковим критерієм) є наявність досвіду викладання чи навчання за кордоном, досвід співпраці з міжнародними акредитаційними агентствами, навчання та/або сертифікація по стандартах ESG 2015, успішний досвід нещодавнього створення освітньої програми чи силабусу;
 • спроможність консультувати та рекомендувати покращення закладу вищої освіти (ми не караючий орган!).

Що ми пропонуємо:

 • можливість бути залученим до покращення якості вищої освіти в Україні;
 • навчання експертів за програмою тренінгів;
 • організаційну підтримку для оцінки програм, зокрема ретельно підготовлені методичні рекомендації, які надаватимуться експертам перед кожним виїздом до закладу вищої освіти;
 • разовий гонорар за якісно виконану роботу без відриву від основного місця роботи чи навчання.

Зауважте, що в процесі подання заявки Вам потрібно буде подати мотиваційний лист (не в додатку, а у формі), а також прикріпити резюме, документ, що підтверджує ваш статус нпп (довідка з місця роботи), документи, що підтверджують обрані спеціальності (диплом, атестат для звання, наказ для групи забезпечення, та/або диплом про базову вищу освіту) та довідки про доступ до державної таємниці (за наявності). Радимо підготувати такі документи до початку заповнення анкети.

Для зручності підготовки анкети надаємо вам зразок форми заяв для ознайомлення: Зразок

Наразі також відкритий конкурс на зголошення кандидатів-здобувачів вищої освіти. Детальніше – тут

Контактна адреса для питань:
Відділ по роботі з експертами experts@naqa.gov.ua

З повагою,

секретаріат Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Допоміжні посилання на матеріали:

Порядок відбору експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм;

Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими ви особа може бути експертом – для підтвердження кваліфікації по спеціальності.